ما در باشگاه کارآفرینی ایرانیان چه می کنیم

باشگاه کارآفرینی ایرانیان بخشهای مختلفی دارد. در این جا تلاش می کنیم شما را بیشتر با فعالیت خودمان آشنا کنیم.

10+

تیم کارآفرینی عضو

2+

میلیارد سرمایه جذب شده

شتابدهنده ها و مراکز کارآفرینی زیادی در سطح کشور در حال فعالیت می باشند. اما کمتر نتیجه ملموسی از این اکوسیستم مشاهده می شود. ما در باشگاه کارآفرینی ایرانیان تلاش می کنیم تا به روشهای زیر برای بهبود این اکوسیستم تلاش کنیم:

  • بر روی موضوعهای محدودی از کسب و کار متمرکز شویم.
  • با تعدادی محدود از تیمهایی که به مرحله رشد رسیده اند کار کنیم.
  • با شرایطی مشابه فضای کسب و کار واقعی تیمها را مورد توجه، بررسی و هدایت قرار دهیم.
  • برای کمک به رشد تیمها در مرحله اول آنها در یک اکوسیستم کاری قوی  مشارکت دهیم.

با این رویکرد باشگاه کارآفرینی ایرانیان با مشارکت سرمایه گذاران، مراکز فناوری و آموزشی و کسب و کارهای پیش رو، اقدام به راه اندازی یک اکوسیستم با ترکیبی از فعالان استارتاپی و تیمهای کسب و کار مرحله رشد نمود.

این فعالیتها با ترکیبی از رویدادهای آموزشی، منتورینگ، درگیر سازی تیمها در کسب و کار جدی و … صورت می پذیرد.

مدیران باشگاه کارآفرینی ایرانیان

گروهی منتخب از فعالان باتجربه در اکوسیستم کارآفرینی کشور در  باشگاه ایرانیان حضور دارند.