باشگاه کارآفرینی ایرانیان با هدف شکل دهی یک اکوسیستم موثر و تخصصی در حوزه کسب و کارهای نوپا شکل گرفته است. روز گذشته با جمع بندی برنامه های اولیه این باشگاه، با حضور مدیران سازمانهای ذی نفع، بر راه اندازی باشگاه کارآفرینی ایرانیان توافق شد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.