در دیدار سرمایه گذاران اصلی و مدیران باشگاه کارآفرینی ایرانیان با مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان، طرفین بر روی موضوعات اصلی همکاری شامل سرمایه گذاری بر روی کسب و کارهای مرحله رشد، همکاری در برگزاری رویدادها و تعامل سازنده در گسترش اکوسیستم کارآفرینی به توافق رسیدند.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.