توافق اولیه همکاری با صندوق پژوهش و فناوری استان

توافق اولیه همکاری با صندوق پژوهش و فناوری استان

در دیدار سرمایه گذاران اصلی و مدیران باشگاه کارآفرینی ایرانیان با مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان، طرفین بر روی موضوعات اصلی همکاری شامل سرمایه گذاری بر روی کسب و کارهای مرحله رشد، همکاری در برگزاری رویدادها و…